پیانو کلاسیک

پیانو کلاسیک

بروز رسانی:   ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

pianoforte's description

انوانسیون دو صدایی شماره 4 (باخ)

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

انوانسیون دو صدایی شماره 2 (باخ)

۳ اسفند ۱۳۹۱

انوانسیون دو صدایی شماره 15 (باخ)

۲۸ دی ۱۳۹۱

اتود شماره 6 (موژکوفسکی)

۱۲ دی ۱۳۹۱

Love Story

۳ دی ۱۳۹۱

انوانسیون دو صدایی شماره 13 (باخ)

۲۳ آذر ۱۳۹۱

انوانسیون دو صدایی شماره 9 (باخ)

۱۴ آذر ۱۳۹۱

سولفژیتو (فیلیپ امانوئل باخ)

۴ آذر ۱۳۹۱

آموزش پیانو 1 (معرفی کتاب)

۲۶ مهر ۱۳۹۱

انوانسیون سه صدایی (باخ)

۲۱ مهر ۱۳۹۱