پیانو کلاسیک

پیانو کلاسیک

بروز رسانی:   ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

pianoforte's description

انوانسیون دو صدایی شماره 4 (باخ)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

انوانسیون دو صدایی شماره 2 (باخ)

۲ اسفند ۱۳۹۱

انوانسیون دو صدایی شماره 15 (باخ)

۲۷ دی ۱۳۹۱

اتود شماره 6 (موژکوفسکی)

۱۱ دی ۱۳۹۱

Love Story

۳ دی ۱۳۹۱

انوانسیون دو صدایی شماره 13 (باخ)

۲۲ آذر ۱۳۹۱

انوانسیون دو صدایی شماره 9 (باخ)

۱۳ آذر ۱۳۹۱

سولفژیتو (فیلیپ امانوئل باخ)

۳ آذر ۱۳۹۱

آموزش پیانو 1 (معرفی کتاب)

۲۵ مهر ۱۳۹۱

انوانسیون سه صدایی (باخ)

۲۰ مهر ۱۳۹۱