دنیای راه راه

دنیای راه راه

بروز رسانی:   ۵ مرداد ۱۳۹۳


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

جامه راه راه پای جامه راه راه میله های رو به رو راه راه پشت سایه روشن مژه، نگاه راه راه روی شانه ها راه راه روی شانه ها راه راه تازیانه ها آشیانه ها لانه ها کوچک سیاه بی پر و پرنده راه راه گریه هاش شور و خنده های تلخ گاه گاه راه راه در میان ای جهان راه راه این هزار راه راه راه کو؟ کجاست راه؟

نوازنده

۵ مرداد ۱۳۹۳

کودک و مادر

۴ مرداد ۱۳۹۳

کلیپ زیبا می کشیم از حامد زمانی

۲ مرداد ۱۳۹۳

تصاویر معنی دار

۸ اسفند ۱۳۹۲

اخبار

۸ اسفند ۱۳۹۲

طنز اجتماعی

۸ اسفند ۱۳۹۲

راه های پیشنهادی ازدواج برای مردان

۸ اسفند ۱۳۹۲

مناظره استاد و دانشجو

۱۵ دی ۱۳۹۲

دو دانشجو

۲۸ بهمن ۱۳۹۱

حسنی نگو جوون بگو

۲۸ بهمن ۱۳۹۱