دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 13 تهران

بروز رسانی:   ۲۲ شهریور ۱۳۹۵


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

علمی کاربردی

شیوه تدریس گل احمدی

۲۰ شهریور ۱۳۹۳

استاد ابراهیم عزیزیان فام

۱۹ شهریور ۱۳۹۳

استاد ابراهیم عزیزیان فام

۱۹ شهریور ۱۳۹۳

انتخاب واحد 94-93

۱۸ شهریور ۱۳۹۳

استاد بهنوش محتشمی

۱۷ شهریور ۱۳۹۳

بررسی مسائل کلی دانشگاه

۲۲ تیر ۱۳۹۳

انتخاب واحد تابستان 93-92

۱۵ تیر ۱۳۹۳

تصاویر ساختمان جدید در فاطمی

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

استاد نبیان در ساختمان جدید

۲۷ خرداد ۱۳۹۳

آخرین عکس بهار با استاد بهبودی

۲۷ خرداد ۱۳۹۳