روزهای تلخ بی تو بودن ( آواره)

بزودی

بروز رسانی:   در حال انجام...


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

شیطان خیلی وقته فریاد میزنه ، آدم پیدا کنید ، تا بهش سجده کنم

بد جوری دلتنگتونم..........

۱۲ بهمن ۱۳۹۲

باران

۶ بهمن ۱۳۹۲

تکرار بیهوده

۲۸ دی ۱۳۹۲

درد

۲۴ دی ۱۳۹۲

نعره........سکوت

۸ دی ۱۳۹۲

فتنه گر

۵ دی ۱۳۹۲

گنبد گردون

۱۹ آذر ۱۳۹۲

تو....................

۱۲ آذر ۱۳۹۲

حماقت

۶ آذر ۱۳۹۲

پیوندتان مبارک

۲۸ آبان ۱۳۹۲