میان استفراغ های تازه دم دنبال چیزی هستم

میان استفراغ های تازه دم دنبال چیزی هستم

بروز رسانی:   در حال انجام...


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

پارچه ی عاشقی بودم که معشوقه ام مرا با لبه ی پریده ی یک لیوان استفراغ برید

تو...

۱۹ تیر ۱۳۹۳

...

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

(بدون عنوان)

۱۵ اسفند ۱۳۹۲

---------------------------------------

۲ اسفند ۱۳۹۲

--------------------------------

۲۶ بهمن ۱۳۹۲

بیوه...

۲۷ دی ۱۳۹۲

+++-----------------

۱۳ دی ۱۳۹۲

...

۹ دی ۱۳۹۲

---------------------------------

۸ دی ۱۳۹۲

خودکارم...

۵ دی ۱۳۹۲