هنر لذت بخش و پر خطر رانندگی

هنر لذت بخش و پر خطر رانندگی

بروز رسانی:   ۲۵ مهر ۱۳۹۲


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

رانندگی به واقع یک هنر است،هنری با فن آمیخته،هنریست که اگر فنون آن به خوبی و درستی رعایت شود میتواند کاری لذت بخش باشد. و در برابر اگر با بی احترامی نسبت به قوانین و عدم رعایت اصول این فن استفاده شود،نه تنها آزار دهنده خواهد بود؛بلکه میتواند بسیار خطر ساز و حادثه آفرین باشد.

توضیح

۲۵ مهر ۱۳۹۲