فیزیوتراپی (Physiotherapy)

فیزیوتراپی (Physiotherapy)

بروز رسانی:   ۲۷ مهر ۱۳۹۵


stater.ir آمار و رتبه این وبلاگ

فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد،سکته مغزی،شناخت و سلامت

فیزیوتراپی مدرن

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

مفهوم هم ارزی جرم و انرژی

۲۰ فروردین ۱۳۹۴

سلامت اجتماعی (Social health) از دیدگاه کییز (Keyes)

۱۵ فروردین ۱۳۹۴

جریان اینترفرنشیال (Interferential current) چیست

۲۲ آبان ۱۳۹۳

جریان فارادیک (Faradic current) چیست

۲۲ آبان ۱۳۹۳

انواع بلاک دهلیزی بطنی

۲۹ مرداد ۱۳۹۳

انواع پیس میکر

۲۹ مرداد ۱۳۹۳

کاردیوورژن چیست

۲۱ مرداد ۱۳۹۳

تکنیک جراحی بای پس قلب

۱۰ مرداد ۱۳۹۳

آتاکسی فردریش

۲۳ تیر ۱۳۹۳