فتنه گر

 در اطراف ما آدمهایی هستند که از نفهمی وبیشعوری

رو دست ندارن و اینقدر پست و عوضین که...

یک فامیل و یا یک محل را با حرفها و رفتارشون عذاب می دهند

و متاسفانه این آدمها، گاه از نزدیکترین

بستگان و اقوام ما محسوب میشن....

این آدما یه جوری رفتار میکنند که دیگران

فکر کنن اونا خیلی حالیشونه...و خیلی عقل کلن.

بدتر، اونه که این آدما وظیفه خودشون می دونند

که تو زندگی دیگران دخالت و فضولی کنند

و برای دیگران تصمیم گیری هم میکنند...

با اینکه حتی الفبای زندگی خودشون رو بلد نیستن

ولی با کمال پر رویی میخوان به دیگران درس زندگی بدن

و توقع دارن که اطرافیانشونم حتما به حرفاشون گوش بدن

متاسفانه این قصه سر دراز داره و از گذشته های دور تا حال حاضر،

این مدل آدما بوده و هستن.این آدما همیشه دوست دارن

خودشونو نخود هر آشی بکنند ...

متاسفانه این موجودات دو پا ،که تعدادشونم کم نیست

خیلی راحت پشت سر دیگران غیبت و بد گویی می کنند

زیر آب این و اونو میزنند و آتش کینه و دشمنی رو تو زندگی دیگران

شعله ور می کنند...با حرفها و کارهاشون زندگی های زیادی رو

خراب می کنند و از طرفی ذکر خدا و صلوات

زیر لبشون یه لحظه قطع نمیشه

و مثل نفس کشیدن شب و روز،

در حال دعا و نیایشن... ظاهرا جوری رفتار می کنند

که دیگران باور کنند که اونا خیلی با خدا و با ایمانند.

از این طرف تو زندگی اطرافیانشون فتنه بپا می کنند

و تا شرایطشون جور میشه و پولی دستشون می آد

راه می افتن و میرن زیارت و اونم نه یکبار... بلکه سالی چند بار

که نکنه خدا قهرش بیاد...و فکر میکنند که با رفتن به مکه وکربلا...

آدم می شن...اما دریغ از یه جو انسانیت... دریغ از یه جو فهم وشعور

و دریغ از یه جو..................

                                            حسن آواره  92/10/4